threads-390201_640

Wielowątkowość: Ponowne wejście – Java reentrancy

W słynnej książce Java Concurrency In Practice możemy przeczytać następujące zdanie:

reentrancy means that locks are acquired on a per-thread rather than per-invocation basis.

Ok, niby wszystko jasne, ale co to tak naprawdę oznacza? Książka podaje jakiś dziwny przykład z przesłonięciem metody w klasie pochodnej, który moim zdaniem nie do końca obrazuje o co tutaj chodzi. Continue reading

Just another developers blog.